Singapore illustrasjon

Etablering av underjordisk renseanlegg, ett av 10 mulige anvendelsesområder utredet av STM