visual symboler

Det visuelle språket skal blant annet gjøre det mulig å kommunisere på tvers av fagområder og organisasjonsmodeller.