visual større utsnitt

Kjernen i VISUAL er knyttet til terminologi og visuell støtte for å beskrive kundeinteraksjoner, aktører, utfall av interaksjoner og kobling mot infrastruktur og interne prosesser.