ragnhild Halvorsrud

Prosjektleder Ragnhild Halvorsrud og prosjektansvarlig Jonathan Romm fra Halogen, vil gjøre det enklere for både kunder og tjenesteleverandører. FOTO: HALOGEN