HALOGEN_Tjenestekonsept

Kjernen i VISUAL er knyttet til terminologi og visuell støtte for å beskrive kundeinteraksjoner, aktører og kobling mot infrastruktur og interne prosesser. Foto: Halogen.