frankisk mynt

frankisk mynt

På forsiden av mynten er bokstavene CAR LVS (Carolus) preget inn.