ose, solveig-001

Seniorforsker Solveig Osborg Ose mener bør endre både reglene for oppfølging av sykmeldte og hele det sterke fokuset på sykefravær. Foto: SINTEF