ZKiU85K0npWfRYyhqEd5pVpDimKo36G2_rsbaJw0k6A,zE6HWz8KjrOo-PlOjgvZ5uBsjD2G4XOC5pLKweArImY,5J_FKsp-huhzeUMiXdaWL0cIQG2hMVrdKrm8qlEqYQs[2]

Lungeteamet ved St. Olavs hospital i tett interaksjon med forskere fra SINTEF. Her testes et helt nytt bronkoskop som kan navigere seg fram i lungevevet ved hjelp av tredimensjonale kart og et kamera med posisjonssensor. Foto: Thor Nielsen/SINTEF.