Maria B. Line

Maria B. Line

Maria B. Line forsker på informasjonssikkerhet og håndtering av sikkerhetshendelser.