harby

Atle Harby og forskerkollegene hans framskaffer viten som skal gjøre det mulig å satse videre på fornybar energi uten at det lokale miljøet blir taperen.
Foto: SINTEF / Geir Mogen