Våroppblomstring kiselalger

Encellede alger i havet står for produksjonen av omega-3-fettsyrer.
Foto: Bjørnar Sporsheim