Stoltenberg holder tale etter terroren – red

Jens Stoltenberg, 22. juli