Kvamstad_LundeSintefArktis-1173

Trondheim 14.05.2013 : Forsker Beate Kvamstad fra MARINTEK og prosjektleder Hege Lunde fra Telenor Satellite Broadcasting (TSBc) gjøre rede for bakgrunnen for ASK-prosjektet, samt komme nærmere inn på forventninger og målsetninger knyttet fremtidsrettede bredbåndsløsninger i Arktis.
Jo Stein Moen, MARINTEK. Foto Thor Nielsen

Beate Kvamstad (t.v.) i MARINTEK og Hege Lunde i Telenor Satellite Broadcasting er prosjektlderer for prosjektet som skal gi oss bredbånd i Arktis.