togstatistikk

Illustrasjonen viser tidsbruk på en stasjon (y-aksen) for sekvensielle tog (bortover x-aksen). Hvert punkt på den sorte grafen er et tog. "Hoppet" i tidsbruket skyldes midlertidig stenging av et spor på en dobbeltsporet strekning i forbindelse med fornying av en stasjon.