rana gruber 2

SINTEF har installert utstyr i gruva der det måles bergtrykk, spenningsendringer og endringer i forskyvninger