skinke

Ulikt natriuminnhold: Salt gir bedre smak, holder på vann og konserverer mat. SINTEF har undersøkt hvor mye natriuminnholdet kan reduseres uten at det går ut over smak og produktegenskaper hos kokt skinke. Dagens skinke helt til høyre. Foto: SINTEF