Saltinnhold

Marte Schei (t.v) og Kirsti Greiff ved SINTEF Fiskeri og havbruk undersøker natriuminnholdet i kokt skinke laget av Espeland på Jæren. Foto: SINTEF