Lokale kretsløpsruter

Lokale kretsløpsruter – en oppgave som undersøker fenomenet søppelhåndtering og bruker Trondheim som eksempel. Prosjektet er av Olav Kildal og Ida Johanne A. Ve.