illustrasjon d-LIVER

Dette er slik EU har skissert arbeidsflyten i prosjektet.