Frode Strisland werner

OSLO 2013-05-29: Seniorforsker Frode Strisland ved SINTEF IKT jobber med et prosjekt kalt d-LIVER. Gjennom prosjektet ska SINTEF utvikle en sensor til bruk for lever-pasienter. FOTO: WERNER JUVIK

- Vi på SINTEF IKT konsentrerer oss om forebyggingsdelen av d-LIVER , sier Frode Strisland som har et nyrebilde på web projisert på kroppen.