Baby og hjernefroskning

Ved hjelp av elektrodehetten registreres hjerneaktiviteten til barnet mens det utsettes for ulike typer visuelle stimuli på skjermen. Et øyekamera registrerer samtidig hvor på skjermen babyen fester blikket. Illustrasjon: NTNU