batteri-figur-2

SLIK VIRKER ET BATTERI – STRØMPRODUKSJON: Batteriet produserer strøm når vann fra den øverste bøtta strømmer ned i den nederste. Hvor mye ENERGI batteriet kan levere er bestemt av: 1) mengden vann i den øverste bøtta = batteriets KAPASITET – måles i ampere-timer (Ah). 2) høydeforskjellen mellom de to bøttene = batteriets SPENNING – måles i volt (V). Batteriets ENERGIPRODUKSJON = kapasiteten x spenningen. Den måles i Watt-timer (Wh) Størrelsen på hullet i bøtta avgjør hvor raskt energien kan utnyttes. Dette tilsvarer EFFEKTEN til batteriet. Den måles i Watt (W). Illustrasjon: SINTEF / Knut Gangåssæter