batteri-figur-2

SLIK VIRKER ET BATTERI – STRØMPRODUKSJON:
Batteriet produserer strøm når vann fra den øverste bøtta strømmer ned i den nederste.
Hvor mye ENERGI batteriet kan levere er bestemt av:
1) mengden vann i den øverste bøtta = batteriets KAPASITET – måles i ampere-timer (Ah).
2) høydeforskjellen mellom de to bøttene = batteriets SPENNING – måles i volt (V).
Batteriets ENERGIPRODUKSJON = kapasiteten x spenningen. Den måles i Watt-timer (Wh)
Størrelsen på hullet i bøtta avgjør hvor raskt energien kan utnyttes. Dette tilsvarer EFFEKTEN til batteriet. Den måles i Watt (W).
Illustrasjon: SINTEF / Knut Gangåssæter