batteri-bilde-2

SINTEF-forsker Tommy Mokkelbost trekker nylagd katodemateriale ut av en laboratorieovn. Foto: SINTEF / Gry Karin Stimo