SINTEFleppefisk-4181

Øygarden 25.05.2010 : Forskningsleder Gunvor Øie, SINTEF Fiskeri og Havbruk besøker oppdrett av leppefisk (bergylte) som er en mulig løsning på problemet med lakselus. Foto: Thor Nielsen

Forskningssjef Gunvor Øie i SINTEFog biolog Espen Grøtan i Marine Harvest betrakter leppefiskyngel. Foto: Thor Nielsen.