SINTEFleppefisk-3988

Øygarden 25.05.2010 : Forskningsleder Gunvor Øie, SINTEF Fiskeri og Havbruk besøker oppdrett av leppefisk (bergylte) som er en mulig løsning på problemet med lakselus. Foto: Thor Nielsen

Denne krabaten skal snart ut i oppdrettsmerden og spise lakselus. Foto: Thor Nielsen.