torrefisering-3

Ved torrefisering fortettes energi-innholdet i biobrensel. Til venstre: oppkappede greiner og topper. Til høyre har denne typen råstoff blitt torrefisert, og deretter knust til en finkornet masse. Denne presses så sammen til pellets. Da er ca. 70 prosent av massen intakt, mens ca. 90 prosent av energien er i behold. Foto: SINTEF / Gry Karin Stimo