torrefisering-2

Med sin grønne bøtte laster senioringeniør Willy Georg Horrigmo inn oppkappede greiner og topper på toppen av laboratoriereaktoren, mens forsker Roger Khalil venter på resultatene i bunnen av prosessanlegget. En lang vei å gå for råstoffet. Til gjengjeld foredles det fra lavverdig til høyverdig biobrensel underveis. Foto: SINTEF / Gry Karin Stimo