sykefravær

Om reglene for oppfølging av sykmeldte ikke har hatt effekt på sykefraværet, har de i alle fall hatt en utilsiktet virkning. Mange ledere sier at byråkratiet knyttet til ordningen har gjort dem mer restriktive på hvem de ansetter. Foto: SINTEF / Tor øyden