brann-4

Are W. Brandt, konstitutert adm. direktør ved SINTEFs brannlaboratorium, understreker at at det planlagte senteret ikke skal erstatte det arbeidet som gjøres innen sikkerhetsopplæring av offshorepersonell.
Foto: SINTEF / Thor Nielsen

Trondheim 17.04.2013 : SINTEF NBL as – Norges branntekniske laboratorium. Foto Thor Nielsen