brann-4

Trondheim 17.04.2013 : SINTEF NBL as – Norges branntekniske laboratorium. Foto Thor Nielsen

Are W. Brandt, konstitutert adm. direktør ved SINTEFs brannlaboratorium, understreker at at det planlagte senteret ikke skal erstatte det arbeidet som gjøres innen sikkerhetsopplæring av offshorepersonell. Foto: SINTEF / Thor Nielsen