skipsdekk Lamvik

Forskerne har tatt utgangspunkt i det rederiene har formulert som problem; nemlig "energiforbruket i skipsoperasjoner." Om rederiet har noen tiltalts båter, er det av stor miljø-og økonomisk betydning å finne løsninger.