materialer labb4

Martinez forbereder et gjenvinningsforsøk der en prøveholder med magnetmateriale skal inn i en ovn med høytemperatur elektrolyse.