Metallurg og forsker Kai Tang separerer sjeldne jordartsoksider fra nikkelmetall.

Metallurg og forsker Kai Tang separerer sjeldne jordartsoksider fra nikkelmetall.