materialer labb1

SINTEF-forsker Ana Maria Martinez har tro på at høytemperaur elektrolyse kan brukes til å gjenvinne sjeldne jordartsmetaller fra skrap.