Arne Sunde

Arne Sunde har er en av pionerene innen assistert befruktning. Han tar til orde for empatisurrogati i Norge.
Foto: St. Olavs Hospital