Arne Sunde

Arne Sunde har er en av pionerene innen assistert befruktning. Han tar til orde for empatisurrogati i Norge. Foto: St. Olavs Hospital