Hjernforskning

Inne i monteren på Kavliinstituttet ser vi en opplyst og sterkt forstørret utgave av en nervecelle. Foto: Kavliinstituttet