Nerveceller i hjernen

2. Utsnitt av rottehjerne. Bilder viser celler i entorhinal cortex som er infisert av virus injisert i hippocampus. Viruset bærer genet for et grønt fluorescerende fargestoff som gjør det mulig å se de infiserte cellene. Foto: Kavliinstituttet