Flerfase-VOMS-3

Med denne påmonterte måle-enheten har SINTEF åpnet et nytt "vindu" inn mot fenomenet flerfase-strømning i rørledninger for olje og gasstransport. Foto: SINTEF / Christian Brekken