Flerfase-VOMS-3

Med denne påmonterte måle-enheten har SINTEF åpnet et nytt «vindu» inn mot fenomenet flerfase-strømning i rørledninger for olje og gasstransport.
Foto: SINTEF / Christian Brekken