Flerfase-VOMS-2

Forsker Ivar Eskerud Smith (til venstre) og prosjektleder Christian Brekken diskuterer resultater fra det unike måleprosjektet.
Foto: SINTEF / Gry Karin Stimo