image

En robot med verktøykniv på armen kan bløgge fisk og trimme fiskefileter. Marit Aursand og Ekrem Misimi på Sintef Fiskeri og havbruk er fornøyde med nyskapningen. Foto:Thor Nielsen.