Tehcnoport Olav ERga

Professor Olav Erga mottar Technoport Applied Technology award fra arrangementets prisutdeler, Åse Kleveland. Foto: Technoport/Max E. Hallqvist