Hydrogen-Utsnitt vindpark oval – bearbeidet-Copy

I SINTEFs 2020-scenario for Midt-Norge produseres hydrogenet ute ved vindmøllene og elvekraftverkene. Dette reduserer behovet for forsterkninger av kraftnettet mellom kraftprodusent og kunde. Illustrasjon: SINTEF / Bjarne Stenberg