hydrogen-ill-1

Hydrogenbiler har elektrisk framdrift. Bilen har sitt eget elektrokjemiske minikraftverk – ei brenselcelle. Denne lager strøm til bilens elektromotor av hydrogenet på tanken.