støykart del av Oslo

Støykart over en del av Oslo by. Gul farge indikerer et støynivå på 55-64 desibel, mens rødt er over 65 desibel. NB: Alt av støykart på link nederst i saken.