SintefRoeros-8834 (1)

Røros 16.01.2013 : Joseph B. Pine – en av verdens fremste strategiske tenkere på feltet produksjon av ferdigvarer. Han brenner for “masseprodusert skreddersøm”, som Røros Metall satser tungt på. Lars Skjelstad fra SINTEF og adm.dir. Randi Augensen. Foto Thor Nielsen

Masseprodusert skreddersøm blir viktig for fastlands-Norges konkurranseevne framover, ifølge SINTEF-forsker Lars Skjelstad (til høyre). Her på bedriftsbesøk på Røros sammen med amerikanske Joseph B. Pine, en av verdens fremste strateger på fagfeltet ferdigvare-produksjon. Foto: SINTEF / Thor Nielsen