SBS hand

Det tar rundt 20 minutter fra fabrikken begynner på en ordre og til en HÅG-stol er ferdig. Alt er ordrestyrt. Foto: SB Seating