Trondheim 04.02.2013 : Oljeborring med riller i brønnen. Foto Thor Nielsen

Forsker Jan David Ytrehus ser inn i pleksiglass-parti av modellbrønnen. Videobilder herfra viser direkte hvor effektivt det nyutviklede boreverktøyet fjerner utboret masse.