Trale_sensor.jpg

En sensor måler hudtemperaturen til brukeren uten å være i kontakt med hånda det måles på. Foto: SINTEF Helse