Neurons

Tid og bevegelse. Det var først når Dr Richard Wingate, ved the MRC Centre for Developmental Neurobiology i London satte sammen mikrografiene til en film og trykket på fast forward at han forstod hva bildene hans viste: Bevegelsene til hjerneceller som utviklet seg over tid (hos kyllinger). (Foto: Richard Wingate)