Human Fetal Lung Fibroblast-mrc54

Informativt og estetisk. Selv om fargene er nyttige for å markere ulike deler av en celle er de også med på å gjøre bildene tiltalende å se på når de skal spres til et bredere publikum. Konfokalt mikrografi av lungevev fra foster. (Foto: Microscopy U)