Cancer

Syk eller skjønn? Elektronmikroskopering gjør det mulig å produsere gråtonebilder av overflaten av vev og celler, som kan bearbeides og fargelegges i ettertid. Mikrografi (Scanning Electron Micrograph) av brystkreftcelle. (Foto: Anne Weston,LRI, CRUK/Wellcome Images)